CÁC DÒNG XE NISSAN BÌNH DƯƠNG

NAVARA – 659,000,000 VND

TERRA – 899,000,000 VND

X-TRAIL – 941,000,000 VND

SUNNY – 448,000,000 VND